Privacy Verklaring

Privacy Verklaring

Onemiracleaday.com hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy van de persoonlijke herkenbare gegevens die jij aan ons verstrekt. Wij zijn tevens van mening dat het van belang is je te informeren over de manier waarop wij jouw persoonlijke gegevens gebruiken, en u daarnaast keuzes te bieden over hoe de gegevens worden gebruikt. Wij raden je dus aan om dit privacy beleid zorgvuldig door te lezen.

Toepassingsgebied van deze Privacy Beleid

In principe geldt dit privacy beleid voor alle consumenteninformatie die verzameld of gebruikt wordt door Onemiracleaday.com. Hierbij gaat het ook om informatie van de website voor commercieel gebruik, die door Onemiracleaday.com worden beheerd en om offline-collecties van persoonlijke gegevens voor commercieel gebruik die door Onemiracleaday.com worden beheerd.

Waarom zou je jouw persoonlijke gegevens aan Onemiracleaday.com verstrekken?

Het verstrekken van jouw persoonlijke herkenbare gegevens geeft ons de mogelijkheid jou een aantal voordelen te bieden. Het is voor je gemakkelijker om:

  • Specifieke informatie aan te vragen;
  • Op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen;
  • Persoonlijke boodschappen en speciale aanbiedingen te ontvangen die voor jou relevant zijn;

Daarnaast stelt het ons in staat marktonderzoek te doen om betere producten te kunnen ontwikkelen, en onze klantenservice en website te verbeteren.
Je kunt jouw gegevens op verschillende manieren via internet verstrekken, bijvoorbeeld door een aanvraagformulier in te vullen om een gratis rapport te ontvangen, een product te bestellen, aan een workshop of opleiding mee te doen, een nieuwsbrief aan te vragen.

Je kunt jouw persoonlijke herkenbare gegevens ook aan ons verstrekken door met een van onze medewerkers van de klantenservice per e-mail, telefoon of brief contact op te nemen.

Verstrekking van gegevens

Wij willen jou beter leren kennen zodat we je beter van dienst kunnen zijn. De keuze of je van deze service gebruik wilt maken, is echter geheel aan jezelf.
Onemiracleaday.com verstrekt jouw gegevens alleen in de volgende gevallen aan derden:

  • Onemiracleaday.com geeft alleen persoonlijke gegevens vrij als het daartoe door de wet verplicht wordt gesteld.

Onemiracleaday.com verkoopt of verstrekt je persoonlijke gegevens niet aan derden zodat zij je persoonlijke gegevens voor hun eigen doeleinden kunnen gebruiken.
Onemiracleaday.com verstrekt geen persoonlijke financiële gegevens (zoals informatie over een creditcard) aan andere partijen tenzij dit noodzakelijk is om jouw bestelling te behandelen, onze factuur te verwerken, of fraude te voorkomen of te bestrijden.
Soms geeft deze website links naar andere websites. Je dient het privacybeleid op die sites zorgvuldig te lezen; het kan afwijken van het Onemiracleaday.com Privacy Beleid

‘Cookies’ en het vastleggen van je bezoek op onze website(s)

Sommige van onze websites sturen een ‘cookie’, een klein tekstbestand, naar jouw computer. Dit is volledig geanonimiseerd dus we weten niet dat jij het bent en gebruiken het alleen om de bezoekersaantallen te meten. Als je geen cookies wilt ontvangen, kan je in het hulpbestand van je internetbrowser kijken hoe je alle cookies kunt blokkeren of hoe je ervoor kunt zorgen dat je een waarschuwing krijgt voordat er een cookie wordt opgeslagen. Voor meer informatie over cookies kan je terecht op www.cookiecentral.com

Beveiliging van de gegevens die je aan ons verstrekt

Wij erkennen onze verantwoordelijkheid om de gegevens die je ons toevertrouwt te beveiligen. Onemiracleaday.com gebruikt verschillende veilige technieken om je gegevens te beschermen.

Jouw rechten

Als je eenmaal jouw persoonlijke herkenbare gegevens aan ons verstrekt hebt via een aanvraagformulier voor een rapport of de nieuwsbrief dan kan je je altijd uitschrijven zodat alle gegevens worden gewist in ons systeem. In iedere mail die wij sturen staat een uitschrijflink waarmee je je gegevens kan aanpassen of verwijderen.

Speciale informatie voor ouders

Hoewel websites van Onemiracleaday.com over het algemeen niet gericht zijn op kinderen onder de dertien jaar, is het beleid van Onemiracleaday.com erop gericht aan de wet te voldoen wanneer die toestemming van een ouder of voogd vereist voordat persoonlijke gegevens van kinderen onder dertien jaar bewust verzameld, gebruikt of verstrekt worden.Wij raden ouders ten zeerste aan om actief toe te zien op de internetactiviteiten van hun kinderen.

Contact opnemen met ons

Je kunt ons contacteren via dit contactformulier wanneer je:

  • vragen hebt over ons Privacy Beleid;
  • een kopie van je persoonlijke gegevens wilt ontvangen, of je persoonlijke gegevens wilt wijzigen of wissen;
  • In de toekomst geen persoonlijke aanbiedingen of informatie van Onemiracleaday.com meer wilt ontvangen.

Bescherming persoonsgegevens

Adeline Gogelein, gevestigd aan Waterlooweg 91 Austerlitz, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Onemiracleaday.com

Adeline Gogelein
Waterlooweg 91
3711BD Austerlitz

Adeline Gogelein is de Functionaris Gegevensbescherming van Onemiracleaday.com Hij is te bereiken via info@Onemiracleaday.com

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Onemiracleaday.com verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gezondheidsgegevens
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@Onemiracleaday.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Onemiracleaday.com verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Onemiracleaday.com analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren (dit is geanonimiseerd)

Geautomatiseerde besluitvorming

Onemiracleaday.com neemt nooit op basis van alleen geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier dan om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Onemiracleaday.com) tussen zit.

Onemiracleaday.com gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

  • Social media zoals Facebook, Instagram, Twitter en Linkedin
  • WordPress (een CMS)
  • Google Analytics (volledig geanonimiseerd om de website statistieken te meten)

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Onemiracleaday.com bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

De contactgegevens worden onbeperkt bewaard, behalve als er meer dan 4 maanden geen mail wordt geopend. Dan wissen we alle gegevens.

Onemiracleaday.com verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (zoals aan de Belastingdienst). Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Onemiracleaday.com blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Onemiracleaday.com gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Onemiracleaday.com en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een
computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@Onemiracleaday.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Bij minderjarigen moet ook een kopie van één van de ouders of verzorgers worden meegestuurd

We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek .

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Onemiracleaday.com neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@Onemiracleaday.com